ศูนย์บริการ / Distribution

ภาคเหนือ-บน

เชียงใหม่

DC เชียงใหม่
ที่อยู่ 368/2 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
Tel.0-5399-8810, 08-8022-8893-4
GPS 18.809834,99.00866
SUB-DC สันกำแพง
ที่อยู่ 133/31 ม.6 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
Tel.0-5333-2092,08-8022-8896 Fax.0-5333-2092
GPS 18.748618,99.115353
SUB-DC บ้านถวาย
ที่อยู่ 192 ม 2 ถ.ท่าขี้เหล็ก ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
Tel.0-5302-3900, 08-8022-8895 Fax.0-5302-3900
GPS 18.689058,98.952194
NIM-Shop แสงตะวัน
ที่อยู่ 86 ถ.ศรีดอนชัย ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
Tel.0-5323-4352,08-8022-8909 Fax.0-5323-4352
GPS 18.781014,98.99949
NIM-Shop มช.
ที่อยู่ 17-17/1 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
Tel.0-5321-5028,08-8022-8236 Fax.0-5321-5028
GPS 18.799429,98.96096
NIM-Shop รัตนโกสินทร์
ที่อยู่ 13 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
Tel.0-5323-1198,08-8874-4059 Fax.0-5323-1198
GPS 18.80019,98.994541
ลำพูน

DC ลำพูน
ที่อยู่ 158 หมู่ 2 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51110
Tel.0-5355-3854#4119, 08-8022-8899 Fax.0-5355-3854-6#4110
GPS 18.555787,99.045997

ลำปาง

DC ลำปาง
ที่อยู่ 31/2 ถ.ไฮเวย์ลำปาง - งาว ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel.0-5435-2452 ,08-8022-8900 Fax.0-5435-2453
GPS 18.267627,99.465859

แพร่

DC แพร่
ที่อยู่ 1/43 ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
Tel.0-5453-3718, 08-8022-8901 Fax.0-5453-3718
GPS 18.11212,100.176119

พะเยา

DC พะเยา
ที่อยู่ 317 หมู่ 17 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
Tel.0-5448-4375, 08-8022-8902 Fax.0-5448-4376
GPS 19.188339,99.887974
จุดรับสินค้า เชียงคำ
ที่อยู่ 302/9 ม. 4 ต.หย่วน อ.เขียงคำ จ.พะเยา 56110
Tel.0-5445-2672 Fax.0-5445-2673
NIM-Shop ม.พะเยา
ที่อยู่ 777 ม.16 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
Tel.08-2440-5640
GPS 19.027373,99.923809

เชียงราย

DC เชียงราย
ที่อยู่ 300 หมู่ 26 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
Tel.0-53718-045-7#11, 08-8022-8897 Fax.0-5371-8045-7#13
GPS 19.895898,99.831444
SUB-DC แม่จัน
ที่อยู่ 159/2 ม. 4 ถ.พหลโยธิน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
Tel.0-5377-2587, 088-022-8898 Fax.0-5377-2587
GPS 20.150537,99.857875
จุดรับสินค้า แม่สาย
ที่อยู่ 18/5 ม.8ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
Tel.08-8022-8245
GPS 20.442455,99.881487

ภาคเหนือ-ล่าง

นครสวรรค์

DC นครสวรรค์ (ในเมือง)
ที่อยู่ 1250/8 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Tel. 0-5622-4288 Fax.0-5622-4288
GPS 15.708076,100.109396
DC นครสวรรค์ (โกดัง)
ที่อยู่ 107 หมู่ 10 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240
Tel.088-0228890
GPS 15.716586,100.062447

ตาก

DC ตาก
ที่อยู่ 219/15 ถ.ไทยชนะ (ถ.พหลโยธิน) ต.เชียงเงิน อ.เมือง ตาก 63000
Tel.0-5589-3378, 08-8022-8892 Fax.0-5589-3378
GPS 16.85857,99.129344
SUB-DC แม่สอด
ที่อยู่ 99/21 ถ.ยอดข้าว ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
Tel.0-5589-3378, 08-2347-6701

พิษณุโลก

DC พิษณุโลก
ที่อยู่ 811/32-35 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Tel.0-5522-1155, 08-8022-8891 Fax.0-5522-1155
GPS 16.818237,100.280902

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ล่าง

นครราชสีมา

DC โคราช (ในเมือง)
ที่อยู่ 1936/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel.0-4434-2837, 08-2341-0668 Fax.0-4434-2837
GPS 14.97459,102.064203
DC โคราช (โกดัง)
ที่อยู่ 360/4 ม.2 ถ.เลี่ยงเมืองบายพาส ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
Tel.0-4495-2151, 08-8022-8230 Fax.0-4495-2151
GPS 15.046948,102.120881

อุบลราชธานี

DC อุบลราชธานี
ที่อยู่ 131 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel.0-4528-5928, 08-8022-8234 Fax.0-4528-5928
GPS 15.243612,104.83974

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-บน

ขอนแก่น

DC ขอนแก่น
ที่อยู่ 309/6 หมู่ที่ 7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel.0-4323-9658, 08-8022-8240 Fax.0-4323-9658
GPS 16.43803,102.82683
NIM-Shop ม.ขอนแก่น
Tel.0-4320-3311, 08-8003-9343

NIM-Shop ประตูน้ำขอนแก่น
Tel. 0-4346-8573 , 08-8022-8250

อุดรธานี

DC อุดรธานี
ที่อยู่ 475/4 หมู่ 5 ถนนรอบเมือง ต.บ้านเลื่อม อ. เมือง จ.อุดรธานี 41000
Tel.0-4234-6133, 08-8022-8241 Fax.0-4234-6133
GPS 17.413075,102.79963

สกลนคร

DC สกลนคร
ที่อยู่ 17/3 ถ.ไอทียู ต.ท่าเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
Tel.0-4272-8057, 08-8022-8235 Fax.0-4272-8057

หนองคาย

DC หนองคาย
ที่อยู่ 301/12 ถ.พนังชลประทาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
Tel. 0-4299-0968, 08-8003-9341

ภาคตะวันออก

ตราด

DC ตราด
ที่อยู่ 53/2 ถ.ตัดใหม่ ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
Tel.0-3952-0940, 08-8022-8912 Fax. 0-3952-0940
GPS 12.244692,102.512784

ชลบุรี

DC ชลบุรี
ที่อยู่ 80/212 หมู่ 3 5.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel. 0-3828-5080, 08-8022-8910 Fax.0-3828-5080
GPS 13.346447,100.970868
DC พัทยา
ที่อยู่ 114/6 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
Tel. 09-2225-4119

ระยอง

DC ระยอง
ที่อยู่ 54/5 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
Tel.0-3868-1883, 08-8022-8911 Fax.0-3868-1883

สระแก้ว

DC สระแก้ว
ที่อยู่ 555/13 หมู่ 7 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
Tel.08-8874-7571

ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร

DC กทม. (พุทธมณฑลสาย 2)
ที่อยู่ 37/8 - 10 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 ซ.สุขาภิบาล 21/1 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม 10170
Tel.0-2448-1741,08-8022-8250 Fax.0-2448-1741
GPS 13.76995,100.394574
DC กทม. (จตุจักร)
ที่อยู่ อาคารจตุจักรสแควร์ ถนนกำแพงเพชร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel.08-8022-8914
GPS 13.843122,100.552025
DC กทม. (พระราม9)
ที่อยู่ 19/28-29 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปี เขตห้วยขวาง 10310
Tel.09-0554-1988
GPS 13.753897,100.574132

ราชบุรี

DC ราชบุรี
ที่อยู่ 122/11 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
Tel.0-3231-0227, 08-8022-8915 Fax.0-3231-0227
GPS 13.532066,99.820254

สมุทรปราการ

DC สมุทรปราการ
ที่อยู่98 ถ.พัฒนาชนบท3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
Tel.0-2138-9522, 08-8022-8239 , 08-9922-9012Fax.0-2138-9522
GPS 13.61504,100.753469

ภาคใต้-กลาง

ภูเก็ต

DC ภูเก็ต
ที่อยู่ 56/15 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
Tel.0-7636-4035, 08-8022-8918 Fax.0-7636-4035
GPS 7.942332,98.394005

สุราษฎ์ธานี

DC สุราษฎ์ธานี
ที่อยู่ 48/4-5 ถ.สุราษฎร์ธานี - พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel.0-7743-7140 , 08-8022-8223 Fax.0-7743-7140
GPS 9.106053,99.30019

นครศรีธรรมราช

DC ทุ่งสง
ที่อยู่ 12/13 ถ.บ้านในหวัง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
Tel.09-2225-4116

ภาคใต้-บน

ชุมพร

DC ชุมพร
ที่อยู่ 48/4 -5 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
Tel.0-7753-4563, 08-8022-8225 Fax.0-7753-4563
GPS 10.509311,99.118261

ภาคใต้-ล่าง

หาดใหญ่

DC หาดใหญ่
ที่อยู่ 55 ถ.ราษฎร์ยินดี ซอย 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel.0-7423-2778, 08-8022-8226 Fax.0-7423-2778
GPS 6.993552,100.482427

พัทลุง

DC พัทลุง
ที่อยู่ 156 หมู่ 2 ถ.เอเซีย ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
Tel.0-7460-6589, 088-022-8246 Fax.0-7460-6589
GPS 7.619431,100.049921