DOWNLOAD OUR MOBILE APPS
DOWNLOAD OUR MOBILE APPS

ใบสมัครจุดบริการ DROP POINT

ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก

ข้อมูลเกี่ยวกับทําเลที่ตั้งที่จะใช้ดําเนินกิจการ
หน้ากว้าง เมตร
ลึก เมตร

ส่งข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว

ขอขอบคุณที่สนใจร่วมงานกับเรา

ส่งมอบการให้บริการ ด้านการขนย้ายและกระจายสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความสะดวกสบาย ความประหยัด และเชื่อถือได้ให้แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง