เปิด Drop Point ใหม่ทั่วประเทศไทย

02/06/2561 00:01

หลังจากที่ Drop Point ให้ความสะดวกสบายกับลูกค้ามาทั่วประเทศไทย ก็มีเสียงเรียกร้องให้เปิดเพิ่มอย่างต่อเนื่อง นิ่มก็ได้เปิดสาขาเพิ่มให้แล้วนะคะ มาใช้บริการนิ่มกันได้น้า 

หาสาขาอื่นเพิ่มเติม คลิกที่นี่
www.nimexpress.com/web/p/contactus.html

หรือเช็กสาขาผ่านแอปฯ นิ่ม ตามขั้นตอนนี้เลยค่ะ
www.facebook.com/nimexp/photos/pcb.1661338923974300/1661337703974422/?type=3

ส่งมอบการให้บริการ ด้านการขนย้ายและกระจายสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความสะดวกสบาย ความประหยัด และเชื่อถือได้ให้แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง