ระวังมิจฉาชีพ

16/05/2566 00:00

นิ่มเอกเพรสไม่มีนโยบายโทรแจ้งให้โอนเงินก่อนส่งมอบสินค้า

ส่งมอบการให้บริการ ด้านการขนย้ายและกระจายสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความสะดวกสบาย ความประหยัด และเชื่อถือได้ให้แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง