นิ่มเอ็กซ์เพรส,รับส่งพัสดุ,ส่งของด่วน,ขนส่งควบคุมอุณหภูมิ

นิ่มเอ็กซ์เพรส มอบน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์


วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด  โดยผู้ประกอบการจุดบริการ Drop point นิ่มเอ็กซ์เพรส สาขาพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นตัวแทนในการส่งมอบน้ำดื่ม จำนวน 25 แพ็ค  ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิชัย เพื่อส่งกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และร่วมส่งต่อน้ำใจให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิชัยทุกๆท่าน โดยมีนายอานนท์ ทองแย้ม เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

ส่งมอบการให้บริการ ด้านการขนย้ายและกระจายสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความสะดวกสบาย ความประหยัด และเชื่อถือได้ให้แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง