นิ่มเอ็กซ์เพรส มอบน้ำดื่มให้แก่ พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

06/09/2566 05:30

Nim Express มอบน้ำดื่มจำนวน 20 แพ็ค ให้แก่สถานีควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช


วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 โดย บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัดและผู้ประกอบการจุดบริการ Drop point
นิ่มเอ็กซ์เพรส สาขาชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เป็นตัวแทนในการส่งมอบน้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค ให้แก่สถานีควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง  
ในเขตพื้นที่ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพื่อส่งกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และส่งต่อน้ำใจให้กับเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าทุกๆท่าน

ส่งมอบการให้บริการ ด้านการขนย้ายและกระจายสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความสะดวกสบาย ความประหยัด และเชื่อถือได้ให้แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง