บริการของ NimExpress

บริการกระจายสินค้าและพัสดุด่วนทั่วประเทศ

บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด เราคือผู้นำการให้บริการด้านการกระจายสินค้าด่วนทั่วประเทศ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการบริการ ด้วยระบบโปรแกรมและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ตั้งแต่การคัดแยกสินค้าด้วย Barcode เพื่อแยกปลายทาง อีกทั้งระบบยังออนไลน์ทุกศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ ทำให้สามารถติดตามสินค้าได้ตลอดเวลาจนถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย พร้อมการแจ้งผลการจัด ส่งด้วยรูปภาพและลายเช็นดิจิตอลผ่านระบบ Mobile Application แบบ Real Time

นอกจากนี้ เรายังมีบริการคลังสินค้าบนทำเลทอง และบริการจัดการคลังสินค้าครบวงจร รวมไปถึงจุดบริการรับสินค้าที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

อีกหนึ่งบริการที่ได้รับความนิยมมากจากบริการต่างๆ ของนิ่มก็คือบริการ Door to Door บริการที่ใช้ไม่ยากแถมยังสะดวกสบายทั้งคนส่ง และคนรับอีกด้วย

 1. ผู้ส่งต้องไม่ส่งสินค้าที่ผิดกฎหมาย สารเคมี วัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย หรือสินค้าใดๆที่เป็นอันตรายในการขนส่ง หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ส่งจะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว
 2. ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในการขนส่งอันเนื่องมาจากรถเสีย รถเกิดอุบัติเหตุ การจลาจล ประท้วง จี้ปล้น ภัยธรรมชาติ สินค้าที่เสื่อมสภาพได้โดยตัวสินค้าเอง หรือเหตุสุดวิสัย ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
 3. กรณีสินค้าเกิดความเสียหายหรือสูญหายระหว่างขนส่งสินค้า ทางผู้ขนส่ง จะรับผิดชอบค่าความเสียหายหรือสูญหาย ตามมูลค่าจริงของสินค้าแต่ไม่เกิน 2,000 บาท / บิล

ยาเสพติดเป็นสิ่งผิดกฎหมายและต้องห้ามในการขนส่งโดยเด็ดขาดสิ่งของที่เกี่ยวข้องอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีตามกฎหมายได้

หมายเหตุ
- ค่าบริการเข้ารับ 30 บาท/ครั้ง (ฟรีค่าเข้ารับ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ)
- ค่าขนส่ง
- คิดจากน้ำหนักจริง และน้ำหนักปริมาตร ยึดค่าที่มากกว่า
- น้ำหนักปริมาตรคิดจาก (กว้างxยาวxสูง) โดย 6,000 ลบ.ชม. = 1 กก.
- ความยาวและน้ำหนักสินค้า
- ความยาวรวม 3 ด้าน ไม่เกิน 320 ซม.
- ความยาวด้านที่ยาวที่สุด ไม่เกิน 200 ชม.
- น้ำหนักสูงสุด ไม่เกิน 35 กก.

บริการส่งสินค้าแบบ Cold Chain หรือส่งสินค้าควบคุมอุณภูมิ สามารถให้บริการได้ทั้งสินค้าแบบแช่เย็น และ แช่เเข็ง โดยใช้รถขนส่งแบบควบคุมอุณภูมิโดยเฉพาะ ในการบริการเข้ารับสินค้าถึงหน้าบ้านของลูกค้า (Door to Door) และการจัดส่งสินค้าถึงปลายทางแบบ Next Day เพิ่มความสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

เงื่อนไขการให้บริการสินค้า Cold Chain

 1. วันและเวลาในการเข้ารับสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

  - รถเข้ารับสินค้าตั้งแต่วันจันทร์ – เสาร์ หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
  - เวลาในการเข้ารับสินค้าตั้งแต่เวลา 9.30 – 18.00 น.

 2. รับขนส่งสินค้าอุปโภค – บริโภคที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิทั้งแบบแช่เย็น และแช่แข็ง

  - ระบบแช่เย็น(Chilled) สินค้าที่อยู่ในภายในจะต้องแช่ในความเย็นระหว่าง 0-8 องศาเซลเซียส
  - ระบบแช่แข็ง(Frozen) สินค้าที่อยู่ในภายในจะต้องแช่ในความเย็นต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียส

 3. สินค้าต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรง และไม่บรรจุในกล่องโฟม
 4. สินค้าภายในต้องถูกปรับอุณหภูมิให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมก่อนนำมาส่ง

  - ระบบแช่เย็น(Chilled) สินค้าที่อยู่ในภายในจะต้องแช่ในความเย็นระหว่าง 0-8 องศาเซลเซียส ไม่ต่ำกว่า 6 ชม. ก่อนจัดส่ง
  - ระบบแช่แข็ง(Frozen) สินค้าที่อยู่ในภายในจะต้องแช่ในความเย็นต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียส ไม่ต่ำกว่า 15 ชม. ก่อนจัดส่ง

 5. ไม่รับจัดส่งสินค้าที่มีชีวิต วัตถุไวไฟ สิ่งเสพติดทุกชนิด และเค้กหรือไอศกรีมที่มีการตกแต่งหน้า
 6. ลูกค้าต้องสามารถระบุวันหมดอายุของสินค้าได้ และ สินค้าจะต้องมีอายุอย่างน้อย 3 วันหลังจากวันเข้ารับสินค้า
 7. สินค้าทุกชิ้นจะได้รับความคุ้มครองเบื้องต้น ไม่เกิน 2,000 บาท/บิล ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์ในขณะส่งต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และแจ้งรายละเอียดสินค้าตรงตามความจริงเท่านั้น
 8. Nim Express ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในการขนส่งที่เกิดจาก รถติดรถ เกิด อุบัติเหตุจลาจลประท้วง จี้ปล้น ภัยธรรมชาติ สินค้าที่เสื่อมสภาพได้ด้วยตัวสินค้าเอง หรือเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
 9. กรณีที่ลูกค้าปลายทางปฏิเสธรับสินค้าทาง Nim Express จะส่งสินค้าคืนให้กับลูกค้าและเก็บค่าขนส่งเท่ากับขาไป
 10. สินค้าที่ไม่สามารถจัดส่งได้ จะนำจัดส่งอีกครั้งในวันถัดไป โดยคิดค่าฝากแช่สินค้าเพิ่มวันละ 50 บาท/ชิ้น โดยจะเก็บค่าจัดเก็บสินค้ากับปลายทาง

หมายเหตุ
- การเข้ารับสินค้า (Door to Door) ฟรีจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากทางบริษัทฯ
- สินค้าจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 35 กิโลกรัม และ ความยาวด้านที่ยาวที่สุดต้องไม่เกิน 45 เซ็นติเมตร

ขนย้ายความสุข ไปได้ทุกที่ สะดวก ง่าย เป็นกันเอง

บริการขนย้ายสินค้าแบบเหมาคัน ที่เรียกให้รับของได้ถึงสถานที่ จัดส่งถึงปลายทางทั่วประเทศ ย้ายบ้าน ย้ายหอพัก ย้ายคอนโด และย้ายสำนักงาน ติดต่อเรา เรามีบริการรถขนย้ายขนาดต่างๆ ตามปริมาณของสินค้า พร้อมด้วยบริการแพคกิ้ง และรับประกันความเสียหาย

เพียงแค่จองขนย้ายผ่านหน้าเว็บไซต์ www.nimexpress.com

 1. บริหารจัดการคลังสินค้า
 2. พื้นที่คลังสินค้าให้เช่า

เราบริหารจัดการคลังสินค้าให้แก่บริษัทชั้นนำมากมาย โดยทีมงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาเฉพาะด้าน และระบบโปรแกรมจัดการคลังสินค้า(WMS) ที่พัฒนาโดยทีมโปรแกรมเมอร์ของนิ่มเอ็กซ์เพรส ระบบมีความยืดหยุ่นสูงครบถ้วนทุกความต้องการของลูกค้า สามารถเชื่อมต่อ API ได้ทุกขั้นตอน

เรายังมีพื้นที่ คลังสินค้าให้เช่าทุกภาค เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรวดเร็วในธุรกิจของท่าน

Packing บริการบรรจุภัณฑ์

เรามีบรรจุภัณฑ์ขนาดต่างๆ ไว้คอยบริการลูกค้าถึง 7 ขนาด โดยสามารถติดต่อซื้อกล่องบรรจุภัณฑ์ได้ที่จุดบริการทุกสาขา

Insurance บริการประกันสินค้าตามมูลค่า

เรารับประสินค้าความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นต่อสินค้าเต็มจำนวน (สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ) เมื่อลูกค้าชำระค่าขนส่งพร้อมประกันภัยทั่วประเทศเพียง 1% ของมูลค่าสินค้าที่จัดส่ง

Document Return บริการบริหารเอกสารคืนต้นทาง

เรายินดีบริหารจัดการเอกสารต่างๆ ของลูกค้ากรณีต้องการลายเซ็นหรือส่งสำเนากลับคืน ต้นทาง

Cash on Delivery บริการรับชำระค่าสินค้าปลายทาง

เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย เรามีบริการเก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง ค่าธรรมเนียม 2% ของมูลค่าสินค้า และส่งเงินคืนผู้ขาย ภายใน 3 วันทำการ

QR Payment

เพื่อความสะดวกสบายในการใช้บริการ ลูกค้าสามารถชำระเงินค่าบริการขนส่ง และค่าบริการ COD ผ่านระบบ QR Code โดยไม่ต้องใช้เงินสด

ส่งมอบการให้บริการ ด้านการขนย้ายและกระจายสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความสะดวกสบาย ความประหยัด และเชื่อถือได้ให้แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง