การส่งพัสดุแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain)

Banner_Man
          บริการส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) สามารถเลือกใช้บริการได้ทั้งการส่งสินค้าแช่เย็น และ สินค้าแช่เเข็ง ในการขนส่งจะใช้รถขนส่งห้องเย็นแบบควบคุมอุณหภูมิโดยเฉพาะ ซึ่งจะรักษาอุณหภูมิของสินค้าให้คงที่ ไม่ว่าจะขนส่งของสด,ส่งอาหาร หรือ สินค้าอื่นๆ ก็ควบคุมความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          นอกจากนี้ยังมีบริการเข้ารับสินค้าถึงหน้าบ้าน รับถึงที่ ส่งถึงมือ ( Door to Door) และจัดส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิถึงปลายทางแบบ Next Day เพื่อความมั่นใจในความสดใหม่ และเพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น

ประเภทของสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain)

นิ่มเอ็กซ์เพรส,รับส่งพัสดุ,ส่งของด่วน,ขนส่งควบคุมอุณหภูมิ

เงื่อนไขการให้บริการส่งสินค้าแบบควบคุมอุณภูมิ (Cold Chain)


1. รับขนส่งสินค้าอุปโภค,บริโภคที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิทั้งแบบแช่เย็น และแช่แข็ง

- ระบบแช่เย็น(Chilled) สินค้าที่อยู่ในภายในจะต้องแช่ในความเย็นระหว่าง 0-8 องศาเซลเซียส
- ระบบแช่แข็ง(Frozen) สินค้าที่อยู่ในภายในจะต้องแช่ในความเย็นต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียส

2. สินค้าภายในต้องถูกปรับอุณหภูมิให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมก่อนนำมาส่ง

- ระบบแช่เย็น(Chilled) สินค้าที่อยู่ในภายในจะต้องแช่ในความเย็นไม่ต่ำกว่า 6 ชม. ก่อนจัดส่ง
- ระบบแช่แข็ง(Frozen) สินค้าที่อยู่ในภายในจะต้องแช่ในความเย็นไม่ต่ำกว่า 15 ชม. ก่อนจัดส่ง

3. สินค้าต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรง

4. ลูกค้าต้องสามารถระบุวันหมดอายุของสินค้าได้ และ สินค้าจะต้องมีอายุอย่างน้อย 3 วันหลังจากวันเข้ารับสินค้า

5.สินค้าทุกชิ้นจะได้รับความคุ้มครองเบื้องต้น ไม่เกิน 2,000 บาท/บิล ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์ในขณะส่งต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และแจ้งรายละเอียดสินค้าตรงตามความจริงเท่านั้น

หมายเหตุ

1. สินค้าจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และ ความยาวด้านที่ยาวที่สุดต้องไม่เกิน 55 เซ็นติเมตร กรณีนำส่งเองที่สาขา(DC)สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 40 กิโลกรัม

2. รถเข้ารับสินค้าตั้งแต่วันจันทร์ – เสาร์ หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา 9.30 -18.00 น.

- เรียกรถเข้ารับสินค้าก่อนล่วงหน้า1วัน
- ถ้าต้องการให้เข้ารับภายในวัน กรุณาเรียนเข้ารับก่อนเวลา12.00 น.

3. Nim Express ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในการขนส่งที่เกิดจาก รถติดรถ เกิด อุบัติเหตุจลาจลประท้วง จี้ปล้น ภัยธรรมชาติ สินค้าที่เสื่อมสภาพได้ด้วยตัวสินค้าเอง หรือเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

4. กรณีที่ลูกค้าปลายทางปฏิเสธรับสินค้าทาง Nim Express จะส่งสินค้าคืนให้กับลูกค้าและเก็บค่าขนส่งเท่ากับขาไป

5. สินค้าที่ไม่สามารถจัดส่งได้ จะนำจัดส่งอีกครั้งในวันถัดไป โดยคิดค่าฝากแช่สินค้าเพิ่มวันละ 10 บาท/กิโลกรัม โดยจะเก็บค่าจัดเก็บสินค้ากับปลายทาง


วิธีการส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain)


D2D_1
D2D_2
D2D_3

D2D_4
D2D_5
D2D_6

บริการเข้ารับสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ Add friend ที่ @nimexpress @NimExpress


สินค้าที่ไม่รับจัดส่ง และ สินค้าที่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้


นิ่มเอ็กซ์เพรส,รับส่งพัสดุ,ส่งของด่วน,ขนส่งควบคุมอุณหภูมิ

เช็คค่าบริการส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain)


นิ่มเอ็กซ์เพรส,รับส่งพัสดุ,ส่งของด่วน,ขนส่งควบคุมอุณหภูมิ

เช็คพื้นที่ให้บริการ


กรุงเทพและปริมณฑล

-เขตนนทบุรี
-เขตปทุมธานี
-เขตสมุทรปราการ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เพิ่มพื้นที่ให้บริการ

ต่างจังหวัดส่งมอบการให้บริการ ด้านการขนย้ายและกระจายสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความสะดวกสบาย ความประหยัด และเชื่อถือได้ให้แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง