DOWNLOAD OUR MOBILE APPS
DOWNLOAD OUR MOBILE APPS

ร่วมงานกับเรา


ติดต่อหน่วยงานสรรหา

Tel 062-7092602 หรือ
063-3730972

E-Mail hr.recruit@nimexpress.com

ติดต่อฝ่ายบุคคล

Tel.090-554-1988 ต่อ 1115

E-Mail hr.recruit@nimexpress.com

ส่งมอบการให้บริการ ด้านการขนย้ายและกระจายสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความสะดวกสบาย ความประหยัด และเชื่อถือได้ให้แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง