เกี่ยวกับเรา

ค่าบริการและระยะเวลาจัดส่ง

#
ขนาด (ซม.)
น้ำหนัก (ก.ก)
จำนวน
ราคา
1
-
ความยาวรวม (ก+ย+ส) =

ค่าข้ามเกาะ
0 บาท
ค่าส่งพิเศษ
0 บาท
รวมค่าขนส่งเบื้องต้น
0 บาท
ราคาค่าขนส่งจริงจะต้องทำการชั่ง/วัด โดยพนักงาน Nimexpress อีกครั้ง
ระยะเวลาจัดส่ง
ระยะเวลาจัดส่ง
0 วัน
ถึงปลายทาง
ถึงปลายทาง
0
-

หมายเหตุ
- ราคาค่าขนส่งสินค้าดังกล่าวเป็นราคาประมาณการซึ่งคำนวณจากขนาดสินค้าและน้ำหนักตามที่ลูกค้าระบุ อาจเกิดการคลาดเคลื่อนจากการวัดขนาดสินค้า และน้ำหนัก
- ราคาค่าขนส่งดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเข้ารับสินค้า ค่าแรงงานยกสินค้าพิเศษ ค่า ข้ามเกาะ ฯลฯ
- ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า เริ่มนับถัดจากวันที่ส่งสินค้า โดยไม่นับรวมวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เงื่อนไขรับส่งสินค้า

นิ่มเอ็กซ์เพรส,รับส่งพัสดุ,ส่งของด่วน,ขนส่งควบคุมอุณหภูมิ

เกี่ยวกับเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์
นิ่มเอ็กซ์เพรส,รับส่งพัสดุ,ส่งของด่วน,ขนส่งควบคุมอุณหภูมิ
NiM Express สาขา Phenix ศูนย์กลางค้ากลางใจเมือง เปิดให้บริการเเล้ว

ชั้นB พิกัด : https://maps.app.goo.gl/SNCdUEVDn6HqjRS19

อ่านเพิ่มเติม
นิ่มเอ็กซ์เพรส,รับส่งพัสดุ,ส่งของด่วน,ขนส่งควบคุมอุณหภูมิ
นิ่มเอ็กซ์เพรส มอบน้ำดื่มให้แก่ พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Nim Express มอบน้ำดื่มจำนวน 20 แพ็ค ให้แก่สถานีควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม
นิ่มเอ็กซ์เพรส,รับส่งพัสดุ,ส่งของด่วน,ขนส่งควบคุมอุณหภูมิ
Cold chain Exhibition

19 – 21 กรกฎาคม 2566 ณ ไบเทคบางนา ฮอลล์ EH101 บูธ R2

อ่านเพิ่มเติม
นิ่มเอ็กซ์เพรส,รับส่งพัสดุ,ส่งของด่วน,ขนส่งควบคุมอุณหภูมิ  
ส่งมอบการให้บริการ ด้านการขนย้ายและกระจายสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความสะดวกสบาย ความประหยัด และเชื่อถือได้ให้แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง